managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China grootste producent broeikasgassen

Posted by managing21 on juni 21st, 2007

China stootte vorig jaar meer koolstofdioxide uit dan de Verenigde Staten en is daarmee de grootste producent van broeikasgassen van de hele wereld geworden. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Het Chinese verbruik van fossiele energie nam het voorbije jaar met bijna negen procent toe. Wereldwijd zijn de emissies door fossiele brandstoffen echter minder snel gestegen dan het jaar voordien.

Het verbruik van fossiele energie heeft het grootste aandeel in de Chinese productie van broeikasgassen. Maar ook de cementproductie, die door de toenemende bouwactiviteiten een grote groei kent, draagt in belangrijke mate bij tot de gestegen uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen ligt volgens het rapport in China nu acht procent hoger dan in de Verenigde Staten.

China stelt te erkennen een zware bijdrage te leveren aan de opwarming van de aarde, maar voegt daar aan toe dat de rijke westerse wereld de grootste schuld treft. “Volgens China moet het westen dan ook als eerste orde op zaken stellen,” aldus De Volkskrant. “China zegt pogingen te doen om de situatie te verbeteren, maar zegt dat armoedebestrijding en economische groei voorrang hebben.”