managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Indische crematies worden milieuvriendelijker

Posted by managing21 on juni 22nd, 2007

De Indische milieuorganisatie Mokshda Paryavaran Evan Van Suraksha Samiti heeft een manier ontwikkeld om crematies milieuvriendelijker te laten verlopen. De methode, uitgedokterd door de ingenieur Vinod Kumar Aggarwal, zorgt voor een enorme besparing van hout, maar verhindert tevens dat de Indische rivieren vervuild raken. Toch houdt deze nieuwe methode rekening met de hindoegebruiken

“Jaarlijks overlijden er in India ongeveer 8,5 miljoen hindoes,” schrijft het magazine OneWorld. “Voor de crematie van een volwassen man is echter 400 tot 500 kilogram hout nodig. Per jaar worden daar vijftig tot zestig miljoen bomen voor gerooid. De verbranding produceert heel wat koolstofdioxide, maar zorgt ook voor geurhinder. Vooral in dichtbevolkte gebieden kan dit voor problemen zorgen.”

bovendien gebeurt het geregeld dat arme gezinnen niet voldoende geld hebben om voldoende hout aan te koop voor het verbranden van hun overledenen. Na afloop van de crematie wordt de as vaak in de rivier gegooid en het gebeurt dan ook geregeld dat daarbij half verbrande lichamen in het water terecht gekomen. Dit verhoogt de kans op de verspreiding van diverse ziektes.

De ingenieur Vinod Kumar Aggarwal ontwikkelde een methode die minder hout verbruikt en ook voor minder luchtvervuiling zorgt. In plaats van het hout op de grond te leggen, worden het hout en de overledene op een soort rooster gelegd. Hierdoor kan de lucht beter bij het hout komen en brandt het beter. Boven de brandstapels wordt een schoorsteen met filters geplaatst om de rook te zuiveren.

Onder de brandstapel zit bovendien een plaat die de as opvangt. Hierdoor smeult de stapel minder lang na en kan de plek sneller door een ander gezin worden gebruikt. De as wordt ook niet langer in de rivier gegooid maar op het crematieterrein uitgestrooid. Met deze nieuwe methode is nog steeds 100 kilo hout per crematie nodig. Voor de verspreiding van de methode werd de organisatie Mokshda Paryavaran Evan Van Suraksha Samiti opgericht.

De nieuwe methode respecteert echter wel de hindoegebruiken, in tegenstelling tot de crematoria van de Indische regering. Die werken op gas en elektriciteit, maar dat is in strijd met het hindoegeloof. Er meldt zich dan ook nagenoeg niemand voor deze officiële crematies.