managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Personeel vindt pesten normaal

Posted by managing21 on juni 22nd, 2007

Slachtoffers van pestgedrag op de werkvloer hebben vaak niet door dat ze gepest worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van New Mexico. De onderzoekers stellen dat pesten op de werkvloer normaal is geworden. Een duidelijke oorzaak daarvoor kan echter niet aangegeven worden. Bovendien merken ze op dat bedrijven pesten vaak niet alleen toelaten, maar dikwijls ook aanmoedigen en zelfs belonen.

“Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle Amerikaanse werknemers minstens één negatieve ervaring per week heeft,” aldus onderzoekleidster Pamela Lutgen-Sanvik. “Minder dan tien procent is zich echter bewust dat het hier om pesten gaan. Men kan concluderen dat pesten normaal is geworden op de werkvloer. Een duidelijke verklaring is daarvoor echter niet aan te geven.”

“Het zou volgens de onderzoekers best kunnen dat sterke concurrentie op de werkvloer tot gevolg heeft dat gepest worden gelijk gesteld wordt aan zwakte,” aldus het magazine Zibb. “Het kan ook zijn dat de respondenten vinden dat ze zichzelf prima weren tegen pesterijen en dus niet vinden dat hun ervaring onder de definitie pesterijen valt, aangezien ze zichzelf geen slachtoffer voelen.”

Verder wijst Pamela Lutgen-Sanvik erop dat bedrijven pesten blijkbaar vaak niet alleen toelaten, maar ook aanmoedigen en zelfs belonen. “Door de macht van de manager te verheerlijken, kunnen personeelsleden ongestraft ondergeschikten pesten,” voert de onderzoekster aan.