managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa wil zuiniger apparaten

Posted by managing21 on juni 22nd, 2007

De Europese Commissie eist dat fabrikanten energiezuiniger toestellen op de markt brengen. Dat moet tegen 2010 een productiebesparing van 180 miljoen broeikasgas opleveren. De Europese Commissie kondigde daarbij aan dat de minst zuinige modellen uit de rekken van de Europese winkels gehaald moeten worden. De individuele landen zijn verplicht om de normen van de Europese Commissie te volgen.

Een besparing van 180 miljoen broeikasgas staat gelijk met de huidige uitstoot van de gezinnen in Frankrijk, Italië en Engeland. Het inzetten van zuiniger kachels zou de grootste energiewinst moeten opleveren, maar ook besparingen op verlichting en elektrische motoren zouden een belangrijke bijdrage moeten leveren. Er zal ook gewerkt worden aan normen voor het stand byverbruik, dat enorm veel stroom verspilt.

Volgend jaar worden de eerste besluiten over energiezuinige normen verwacht, onder meer over straat- en kantoorverlichting. De Europese Commissie heeft van de lidstaten en het Europees Parlement de toelating gekregen om autonoom te beslissen over energiezuiniger apparatuur. Individuele landen zijn daarbij verplicht de opgelegde normen van de Europese Commissie te volgen.