managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nederland terughoudend met allochtone werknemers

Posted by managing21 on juni 25th, 2007

België heeft de jongste tijd enkele ophefmakende zaken gehad waarbij kandidaat-werknemers omwille van hun allochtone afkomst door bedrijven werden geweigerd, maar in Nederland wil slechts de helft van de werkgevers personeel uit een etnische minderheid aannemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement.

Opgemerkt wordt dat vorig jaar nog 68 procent van de Nederlandse werknemers personeel uit een etnische minderheid wenst aan te nemen. Wel worden iets vaker personeel met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond – de vier grootste allochtone groepen in Nederland – aangeworven. Zestig procent van de Nederlandse werknemers heeft nu minstens één persoon uit één van deze vier groepen in dienst. Dat is een stijging met zeven procent tegenover vorig jaar.

De achterstand van allochtonen heeft volgens de onderzoekers te maken met een mindere taalbeheersing en opleiding, maar er wordt aan toegevoegd dat ook vooroordelen een rol spelen. Vooral op het vlak van klantencontacten en leidinggevende functies hebben werkgevers liever autochtonen. Een kwart van de bedrijven denkt dat klanten liever zaken doen met autochtonen.

Daarnaast stelt een kwart van de Nederlandse werkgevers dat het gemakkelijker is om samen te werken met autochtonen. Vooral kleinere werkgevers stellen dat etnische minderheden zich moeilijk aanpassen aan de bedrijfscultuur. Nochtans blijken vrijwel alle werkgevers met allochtone werknemers tevreden te zijn over het functioneren van deze groepen op de werkvloer.

Werkgevers die geen allochtone werknemers in dienst hebben, voeren aan dat deze groepen niet bij hen komen solliciteren. “Zo zegt 28 procent dat etnische minderheden niet in de omgeving wonen,” aldus de onderzoekers. “Opvallend is echter dat 15 procent van de werkgevers in de Randstad, waar nochtans veel allochtonen wonen, eveneens naar deze reden teruggrijpt.”