managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Netwerksites weerspiegelen sociale kloof

Posted by managing21 on juni 25th, 2007

Ook in sociale netwerksites zoals MySpace en Facebook is er een duidelijke sociale kloof. Dat blijkt uit een onderzoek van de School of Information Sciences aan de Amerikaanse Berkeley University. Daarbij kwamen de researchers tot de vaststelling dat gebruikers van Facebook uit meer begoede kringen komen en veelal hoger onderwijs volgen, terwijl leden van MySpace veel minder hogere studies volgen.

“Sociale netwerken zijn heel sterk verbonden met geografische gegevens, ras en godsdienst,” aldus de onderzoekers. “Er zijn ook bijzonder grote verschillen in levensstijl waar te nemen. Er is dus duidelijk sprake van een sociale kloof.” Zo zouden Facebook-gebruikers vooral blank zijn en vooral afkomstig te zijn uit gezinnen die hun kinderen een hogere opleiding willen laten volgen.

Gebruikers van MySpace zouden volgens de wetenschappers veel meer afkomstig zijn uit gezinnen waar onderwijs en opleiding veel minder centraal staan. “Bovendien blijken MySpace-gebruikers veelal afkomstig uit te zijn uit migrantenkringen of een Latino-afkomst te hebben,” wordt er opgemerkt. “Een groot gedeelte van de MySpace-gebruikers behoort niet tot de onderwijs-elite.”

Gebruikers van MySpace worden volgens de onderzoekers op Amerikaanse scholen dikwijls beschouwd als freaks. “Amerikaanse tieners hebben zetten zich bijzonder sterk af tegen de sociale netwerken die ze niet gebruiken,” wordt er opgemerkt. “Dit is nog eens een bevestiging dat ook technologie sociale waarden weerspiegelt. Men zoekt ook hier vooral naar banden met gelijkgestemden.”