managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Radio verliest greep op jongeren

Posted by managing21 on juni 26th, 2007

Jongeren luisteren bijzonder veel naar muziek, maar grijpen daarvoor steeds minder terug naar het aanbod van radiostations. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Bridge Rating. Daarbij wordt gewag gemaakt van een nieuw luisterpatroon bij jongeren, waardoor de traditionele media volgens de onderzoekers hun greep op die doelgroep steeds meer dreigen te verliezen.

Dat nieuw luisterpatroon vindt volgens Bridge Rating zijn oorspring in de mp3-muziekbestanden, die door jongeren massaal beluisterd worden. “Wanneer traditionele media niet inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen, zullen ze hun greep op de doelgroep 14 tot 27 jaar steeds meer verliezen,” aldus de onderzoekers. In 2003 luisterde nog bijna 90 procent van die generatie naar de traditionele radiostations, maar tegen 2020 zou dat gedaald zijn tot 40 procent.

De behoefte aan muziek lijkt volgens de onderzoekers nochtans even sterk of zelfs sterker te zijn dan vroeger. “Jongeren hebben de dopjes van hun mobiele muziekdrager continu in de oren, zowel in de stad als op school of op het werk,” wordt er opgemerkt. “Deze houding is trouwens zo manifest dat daardoor zelfs de manier van omgaan met anderen wordt beïnvloed.”

Traditionele radio had volgens Bridge Rating in het verleden sterke troeven om de jongeren aan zich te binden. Er wordt daarbij gewezen op de gebruiksvriendelijkheid en de programmaformats die specifiek werden afgestemd op de jongere doelgroep, net zoals de beschikbaarheid in de auto en het lokale karakter. “Maar de radio heeft tegenwoordig niet langer de exclusiviteit op deze elementen,” aldus Bridge Rating.

De nieuwe media en de mobiele opties nemen dan ook een steeds groter gedeelte van de markt in. “Radio kan alleen nog de claim op gebruiksvriendelijkheid leggen, omdat podcasts heel wat manipulatie vragen en mp3-apparaten in de auto nog niet veralgemeend zijn,” voeren de onderzoekers aan. “Maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat deze claim achterhaald zal zijn.”

Het televisiegebruik van jongeren is volgens Bridge Ratings trouwens bijzonder sterk teruggevallen. In 2001 keken jongeren nog gemiddeld 4 uur naar televisie. Vorig jaar was dat echter al teruggevallen tot 2 uur en 25 minuten. Die tijd wordt ingenomen door het internet, mp3-spelers en de mobiele telefoon. Televisie wordt nog wel vaak bekeken, maar dan als een onderdeel van het simultaan van meerdere media.