managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Jarige Benelux wil wereldkampioenschap voetbal

Posted by managing21 on juni 27th, 2007

In 2018 viert de Benelux zijn zestigjarig bestaan. Datzelfde jaar wordt ook het Wereldkampioenschap Voetbal georganiseerd. De drie Benelux-leden willen die twee gebeurtenissen combineren en dat jaar de organisatie van het grootste evenement van de wereld voor hun rekening nemen. Op de Antwerpse Grote Markt werd daarvoor inmiddels het Benelux2018-secretariaat geopend.

mondial2018.jpg

“Dit secretariaat – gevestigd in het gebouw van het Internationaal Perscentrum Vlaanderen – moet in de eerste instantie de haalbaarheid van het project onderzoeken,” voert Alain Courtois, die door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd aangesteld als projectleider, aan. “Er moet onder meer bekeken worden of het Benelux-gebied voldoende moderne stadions, verkeersinfrastructuur, overnachtingsmogelijkheid en veiligheid kan bieden.”

Er zijn behoorlijk wat gegadigden om in 2018 het wereldkampioenschap voetbal te organiseren. Naast de Benelux hebben immers ook Australië, Engeland, Mexico, Nigeria, de Verenigde Staten, Spanje, Saoedi-Arabië, China en Nieuw-Zeeland interesse laten blijken. Bovendien heeft de internationale voetbalfederatie al laten weten dat de organisatie – na Japan en Zuid-Korea in 2002 – niet meer aan twee landen zal worden toegewezen.”

alaincourtois.jpg

“We zullen echter aantonen dat de Benelux een integraal geheel vormt en zowel politiek – met een eigen Benelux-parlement – als economisch een entiteit is,” aldus een bijzodner optimistische Alain Courtois. “Bovendien hebben Nederland en België met het Europees voetbalkampioenschap in 2000 al bewezen samen met succes een internationaal evenement te kunnen opzetten.”

Ook de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens is zich bewust van de zware concurrentie. “Maar we moeten ons niet laten verleiden om ons te willen vergelijken met bijvoorbeeld Engeland, dat tegen die periode onder meer zal kunnen uitpakken met de organisatie van de Olympische Spelen,” voerde hij aan. “De Benelux moet bij zijn kandidatuur zijn eigen sterke troeven uitspelen.”

perscentrum.jpg
Daarbij wees hij erop dat de Benelux één van de rijkste regio’s van de wereld is, met een bijzonder vooruitstrevende technologie en één van de beste transportinfrastructuren van de wereld. Bovendien geniet het gebied volgens Patrick Janssens over een optimale toegankelijkheid. Hij pleitte er dan ook voor om het Benelux2018-project op te nemen in het beleidsakkoord van de volgende federale regering.

België heeft nog wel heel wat werk voor de boeg. Op dit ogenblik is er geen enkel stadion dat voldoet aan de internationale voetbalnormen. “Maar daar wordt duidelijk aan gewerkt,” aldus Alain Courtois. “In Brugge, Brussel en Antwerpen wordt er volop gesproken over een nieuw voetbalstadion en ook in Luik zijn er verregaande plannen met het stadion van Standaard. Bovendien kan er ook gedacht worden aan Genk of Gent.”

Een definitieve beslissing over de toewijzing van het evenement zal tegen 2012 genomen worden. Indien het Benelux-project het haalt, zullen de nationale voetbalteams van België en Nederland rechtstreeks geplaatst zijn voor de eindronde. Voor Luxemburg is dat niet het geval. “We verwachten ook niet dat Luxemburg een internationaal voetbalstadion bouwt,” aldus Alain Courtois. “Het Groot-Hertogdom zal echter op een andere manier bij het project betrokken worden.”