managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Dertigersdilemma is een luxeprobleem

Posted by managing21 on juni 28th, 2007

De midlifecrisis slaat steeds vroeger toe. Tegenwoordig hebben dertigers er steeds vaker last van. Succesvolle carrièremensen blijken vaak al op relatief jonge leeftijd te maken te hebben met een dertigersdilemma, een knagend gevoel van onbehagen. Volgens de Nederlandse psychologe Nienke Wijnants is dat echter een luxeprobleem, terwijl ze er ook zelfs een voordeel in ziet om op die leeftijd met belangrijke vragen te worstelen.

“Steeds meer dertigers krijgen last van de midlifecrisis,” aldus het Financieele Dagblad. “Het zijn vaak hoogopgeleide mensen die beginnen te twijfelen aan hun opleiding, hun carrièreverloop en de schijnbaar onophoudelijke stroom nieuwe keuzes en verwachtingspatronen van hun omgeving.” Sommige bedrijven geven hun managers zelfs speciale trainingen om het dertigersdilemma bij het personeel tijdig te herkennen.

Volgens de Nederlandse psychologe Nienke Wijnants betreft het hier echter een conjunctureel gevoelig verschijnsel. “We hebben hier te maken met een luxeprobleem,” voert ze aan in de krant. “Het is een combinatie van individualisme dat leidt tot een gebrek aan zingeving met een teveel aan keuzemogelijkheden. Door de grotere keuzemogelijkheden ligt de arbeidsidentiteit minder vast, terwijl tegelijkertijd de druk toeneemt om iets te realiseren.”

Wijnants vindt het trouwens positief dat dertigers ontdekken dat de ongebreidelde mogelijkheden slechts een mythe zijn. “Ze leren op jonge leeftijd omgaan met existentiële vragen,” voert ze aan. “Dertigers zijn bovendien jong genoeg om een radicaal andere draai aan hun leven te geven.”