managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Olie houdt Australische troepen in Irak

Posted by managing21 on juli 5th, 2007

Olie houdt Australische militairen in Irak. Dat heeft de Australische minister van defensie Brendan Nelson toegegeven. Hij stelde dat de zekerstelling van de olievoorraden een belangrijke factor was voor de Australische aanwezigheid in Irak. Nelson voegde er aan toe dat de beveiliging van energiebronnen in het Midden-Oosten een prioriteit is. De Australische minister John Howard noemde de woorden van zijn minister echter overdreven.

Australië nam in 2003 deel aan de invasie in Irak en heeft op dit ogenblik nog altijd ongeveer 1.500 militairen in het gebied. Er zijn ook geen onmiddellijke plannen om hen terug te roepen. “Het Midden-Oosten is een belangrijke leverancier van olie voor de rest van de wereld,” vertelde Brendan Nelson op de Australische televisie. “We moeten ons dan ook hoeden voor een voortijdige terugtrekking uit Irak.”

Pas wanneer er garanties zijn voor een duurzame veiligheid mogen de aanwezige troepen zich volgens Nelson uit het Midden-Oosten terugtrekken. “Het is de eerste keer dat de Australische regering toegeeft dat er een rechtstreeks verband staat tussen olie en de westerse militaire aanwezigheid in Irak,” aldus BBC News. “De Australische oppositie had eerder al opgeworpen dat de Iraakse olievoorraden de voornaamste reden waren voor de militaire aanwezigheid van Australië.”

Eerste minister John Howard relativeerde echter de woorden van zijn minister van defensie. “Olie was is niet de reden van onze aanwezigheid in Irak,” voerde hij aan. “Iedereen weet dat er uit het Midden-Oosten veel olie komt, maar wij willen er vooral blijven omdat we het terrorisme willen bestrijden en de Iraakse bevolking de kans willen geven om een democratisch land tot stand te brengen.