managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Elektronische opslagruimte onvoldoende benut

Posted by managing21 on juli 10th, 2007

Gemiddeld 70 procent van alle beschikbare elektronische opslagruimte binnen bedrijven wordt niet benut of met verkeerde data opgevuld. Dat blijkt uit een studie van Sun Microsystems. De onderzoekers stellen dat dit niet enkel een grote verkwisting van opslagruimte is, maar ook gevolgen heeft voor rekencentra, die al geconfronteerd worden met een tekort aan elektriciteit en een overschot aan warmte.

De belangrijkste oorzaak voor het inefficiënte gebruik en de neiging om almaar meer opslag te kopen – ook wanneer er nog voldoende voorhanden is – ligt bij organisaties die hun gegevensstromen onvoldoende beheren. “Volgens Sun wordt dit onvermogen van bedrijven door verkopers van opslagsystemen misbruikt om meer opslag te verkopen,” aldus het magazine Webwereld. “De oplossing moet gezocht worden in een beter beheer van gegevens, het identificeren van data en een verdere virtualisatie.”

Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor dat 40 procent van alle opslagruimtes gebruikt worden voor gegevens die al meer dan een half jaar niet meer zijn geraadpleegd. Daarnaast wordt 5 procent ingenomen door gegevens die niet op een bedrijfssysteem aanwezig zouden mogen zijn, zoals digitale foto’s en filmbestanden. Volgens het onderzoek bleek maar 30 procent van alle ruime echt nuttig gebruikt te worden en gevuld te zijn met data die ook een rol speelt binnen het bedrijfsproces.