managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Windmolens rendabeler dan kerncentrales

Posted by managing21 on juli 12th, 2007

Windmolens op land streven kerncentrales voorbij als goedkoop alternatief voor fossiele brandstoffen. De kostprijs voor beide energiesoorten is inmiddels vergelijkbaar, maar de prijs van kernenergie wordt hoger omdat daar extra kosten bijkomen voor beveiliging tegen terroristische acties. Windenergie wordt dankzij een aantal technische verbetering daarentegen goedkoper. Dit blijkt uit een rapport van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Het rapport is voor Greenpeace aanleiding om te stellen dat er in Nederland geen kerncentrales meer hoeven te worden gebouwd. “Volgens hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders is er in Nederland genoeg ruimte voor windmolens om kernenergie overbodig te maken,” stipt het Algemeen Dagblad aan. De werkgeversorganisatie VNO-NCW, een voorstander van kernenergie, voert daarentegen aan dat kernenergie de goedkoopste en een betrouwbare energiebron blijft.

Maar volgens Jan Leen Kloosterman, docent reactorfysica, voert aan dat het twijfelachtig is of er genoeg plaats in Nederland is om veel windmolens te bouwen. “Ik ben een voorstander van windmolens,” vertelde hij aan de krant. “Maar als er ook een nieuwe kerncentrale gebouwd wordt, kan die vanaf één locatie ongeveer twaalf procent van de Nederlandse energieconsumptie voor haar rekening nemen.”

De beveiliging van kerncentrales is volgens Kloosterman tegenwoordig zo goed dat deze locaties de laatste plekken zijn om een terreurdaad te plegen. Het kost in Nederland gemiddeld 6,6 eurocent om één kilowattuur elektriciteit te produceren. Zowel windmolens als kerncentrales komen in de buurt van die prijs.