managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa denkt aan toelating supertrucks

Posted by managing21 on juli 12th, 2007

Het Europees Parlement denkt eraan om op bepaalde trajecten in Europa langere en zwaardere vrachtwagens toe te laten. De verkeerscommissie heeft zijn toestemming gegeven aan het voorstel. Momenteel zijn alleen wagens van maximaal veertig ton toegelaten. In een aantal landen worden echter proeven gedaan met trucks tot zestig ton. Transporteurs vinden de enorme wagens erg efficiënt, maar critici vrezen veiligheidsproblemen.

Er wordt voorgesteld dat de Europese Commissie bepaalde routes moeten aanwijzen waar lange en zwaardere vrachtwagens zijn toegelaten. De Europese Commissie is inmiddels al bezig met een onderzoek naar mogelijke routes. Een aantal Europarlementsleden is er echter voorstander van om de lidstaten zelf een aantal trajecten te laten aanduiden. Anderen willen de supertrucks verbieden, maar daar was in het Europees Parlement geen steun voor.

Er moet vooraf duidelijk worden gemaakt op welke trajecten supertrucks kunnen ingezet worden. Niet overal is de verkeersinfrastructuur – zoals bruggen en rotondes – daarvoor geschikt. Supertrucks zouden wel het aantal vrachtwagens op de Europese wegen kunnen beperken. Dat brengt de transportkosten naar beneden en vermindert ook de uitstoot van koolstofdioxide.