managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Geen vervolging voor Harley-Davidson

Posted by managing21 on juli 13th, 2007

De Amerikaanse motorfietsenproducent Harley-Davidson ontsnapt aan een vervolging wegens het niet vermelden van defecten aan twee modellen uit de jaren 1999 en 2000. Een koper had geklaagd dat Harley-Davidson wist of had moeten weten dat zijn motor constructiefouten had. Dat had volgens de betrokkene de waarde van zijn motorfiets doen verminderen.

Steven Tietsworth uit Californië legde enkele jaren geleden klacht neer omdat Harley-Davidson constructiefouten aan de motoren van bepaalde types uit 1999 en 2000 zou hebben verzwegen. Het ging daarbij om de modellen Twin Cam 88 en Twin Cam 88B. Het defect zou volgens de man de veiligheid van de motorfietser in gevaar hebben kunnen brengen en de waarde van de motor hebben doen dalen.

De klacht werd eerder al door een lagere rechtbank afgewezen. Volgens de rechter konden Tietsworth en een aantal andere eigenaars, die zich bij de klacht hadden afgesloten, niet aantonen dat er daadwerkelijk schade was geleden of er economisch verlies was geleden. De klagers gingen echter in beroep en vroegen tenslotte dat het geding zou heropend worden. Maar het Hooggerechtshof van Wisconsin heeft een heropening geweigerd.