managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Nederland wil centrum sharia-bankieren worden

Posted by managing21 on juli 16th, 2007

Nederland moet zich ontwikkelen tot financieel centrum voor islamitisch bankieren. Dat zegt de Nederlandse minister van financiën Wouter Bos. De belangrijkste internationale centra zijn op dit ogenblik Dubai en Londen, maar volgens Bos is ook Nederland geschikt om hier een rol in te vervullen. Het Nederlandse ministerie van financiën onderzoekt hoe de markt voor islamitisch bankieren verder kan groeien.

Islamitisch bankieren is wereldwijd sterk in opkomst. Volgens de Nederlandse Centrale Bank groeit die markt jaarlijks met vijftien procent. In Europa is Londen bezig zich tot een centrum van islamitisch bankieren te ontwikkelen. “Maar ook in Nederland blijken financiële instellingen belangstelling te hebben om de groeiende groep van rijker wordende moslims als klanten te bedienen,” aldus De Volkskrant.

Islamitisch bankieren respecteert de sharia, de islamitische plichtenleer. Aanbieders van financiële diensten mogen geen rente berekenen. Dat is immers door de Koran verboden. De vergoeding op spaargeld wordt daarom op een andere wijze geregeld. Daarnaast mag ook geen geld belegd worden in bedrijfstakken die zich bezighouden met de verwerking van varkensvlees of de productie van alcoholische dranken.

In Nederland gingen vanuit rechtse hoek een aantal stemmen op om islamitisch bankieren te verbieden. Er werd op gewezen dat het systeem immers zou kunnen toelaten dat de financiering van terroristische organisaties aan het zicht van de overheid onttrokken wordt. Maar Wouter Bos benadrukt dat hij niet van plan is om het islamitische bankieren te verbieden, maar dat ook hier de bestaande regels van financieel toezicht gelden.

Daarnaast heeft de Financial Action Task Force (FATF), een internationaal samenwerkingsverband van overheden ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, volgens Bos aanbevelingen opgesteld tegen terrorismefinanciering die Nederland in de nationale wetgeving heeft opgenomen. Verder zegt hij dat ook islamitsche banken melding moeten maken van verdachte transacties.