managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Social networking is avondactiviteit

Posted by managing21 on juli 16th, 2007

Social networking is vooral een avondlijke activiteit. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Fox Media bij gebruikers van MySpace. De onderzoekers kwamen daarbij ook tot de vaststelling dat een aantal respondenten bij het ontwaken meteen inloggen bij MySpace. Verder werd ook duidelijk dat gebruikers van MySpace veel intensiever op het internet aanwezig zijn dan andere internetters.

Uit het onderzoek van Fox Media kwam naar voor dat 68 procent van de MySpace-gebruikers vooral ’s avonds actief is. Nog eens 31 procent logt meteen onmiddellijk na de schooluren of de werktijd op de sociale netwerksite in. Tenslotte voert 30 procent aan vooral tijdens de nacht op MySpace actief te zijn. Ook zegt 15 procent meteen na het ontwaken in te loggen bij MySpace.

Een kwartier vrije tijd is voor 17 procent van de ondervraagden ook eveneens een gelegenheid om zich op MySpace te begeven. Een even grote groep grijpt naar de mobiele telefoon en 14 procent zet zich het televisiescherm. Verder maakt 10 procent van de ondervraagden van deze tijd gebruik om op het internet te surfen, terwijl 9 procent een computerspel in de hand neemt en 8 procent aan het chatten slaat. Tenslotte zet 7 procent een mp3-speler op.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat gebruikers van MySpace wekelijks elf uur online zijn. Bij andere internetters bedraagt dat 8,7 uur.