managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europese vrouwen verdienen te weinig

Posted by managing21 on juli 18th, 2007

Het verschil in salariëring tussen mannen en vrouwen in Europa ligt nog altijd zeer hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. Daarbij wordt opgemerkt dat in deze situatie voorlopig ook geen verbetering moet worden verwacht. Gemiddeld krijgen vrouwen in de Europese Unie 15 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Tien jaar geleden bedroeg het verschil 17 procent.

De loonkloof heeft volgens de Europese Commissie verschillende oorzaken. Er is volgens het rapport duidelijk sprake van discriminatie, maar vrouwen brengen ook meer tijd met hun kinderen en het huishouden door. Daarin spelen volgens de onderzoekers nog altijd tradities een rol. Vrouwen zijn onder meer geneigd om zelf voor een type opleiding te kiezen dat slechts beperkte carrièrekansen biedt. Bovendien is er ook nog het glazen plafond.

Hoewel vrouwen minder verdienen, blijkt dat vrouwen 60 procent vertegenwoordigen van alle afgestudeerden in de Europese Unie. Deze situatie is volgens de Europese Commissie een onacceptabele verkwisting van arbeidskapitaal. Om het verschil weg te helpen werken wil de Europese Commissie onder meer uitbreiding van kinderopvang en betere zorgverdeling tussen vader en moeder.

Tevens wil de Europese Commissie gelijke betaling als criterium bij de aanbesteding van publieke contracten. Bovendien vindt de Europese Commissie dat de huidige wetten beter moeten worden nageleefd. De situatie druist volgens de Europese Unie in tegen de fundamentele principes van de Europese Unie. Al in 1957 legde men in het Verdrag van Rome vast dat mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk betaald zouden moeten krijgen.

Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is het hoogst in Cyprus en Estland. Daar werd een loonkloof van 25 procent opgetekend.