managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Europa onderzoekt buitenlandse overnames

Posted by managing21 on juli 19th, 2007

De Europese Commissie gaat de volgende maanden onderzoeken of er maatregelen nodig zijn tegen grote
bedrijfsovernames door staatsbedrijven uit landen als Rusland en China. Machtige bedrijven als het Russische Gazprom doen op dit ogenblik grote investeringen en aankopen buiten eigen land. Ook rijke Chinese en Arabische staatsbedrijven hebben zich op het overnamepad begeven. Als ze cruciale Europese bedrijven kopen, geeft hen dat een grote macht.

”Het is een nieuwe ontwikkeling, die groot op het radarscherm van de Europese Commissie is verschenen,”
aldus Charlie McCreevy, Europees Commissaris voor de interne markt. Eerder had de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd dat de Europese Unie een bureau zou moeten oprichten tegen ongewenste overnames door staatsbedrijven van landen die geen EU-lid zijn. Europa wil vermijden dat buitenlandse bedrijven en hun aandeelhouders te veel invloed zouden krijgen.

Angela Merkel verwees daarbij naar de stellingname van de Verenigde Staten. Daar heeft men eveneens een Committee on Foreign Investments. Dat bureau kan de Amerikaanse president adviseren om een overname van een Amerikaans bedrijf door een buitenlandse groep te blokkeren. Volgens Europees Commissaris Charlie McCreevy hebben buitenlandse overheidsbedrijven niet altijd dezelfde bedoelingen als gewone investeerders.