managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Hydro-Siemens ontwikkelen drijvende windturbine

Posted by managing21 on juli 20th, 2007

De Noorse energiegroep Norsk Hydro en het Duitse industriebedrijf Siemens hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een drijvende windturbine. Daardoor zouden windmolenparken niet langer op het vasteland of in ondiep water dicht bij de kust geplaatst moeten worden. Daar krijgen ze immers kritiek dat ze het landschap verknoeien en een gevaar vormen voor het vogelbestand.

“Wanneer windmolens in water van meer dan dertig meten diepte geplaatst moeten worden, lopen de kosten bijzonder hoog op,” vertelde een woordvoerder van Siemens aan het persbureau Reuters. “De toepassing van Norsk Hydro is daarvoor een elegant en eenvoudig alternatief.” De windmolen in kwestie bestaat uit een betonnen basis van 200 meter, waarvan 80 meter boven het water uitsteekt en voorzien is van drie bladen van 60 meter lang.

De windturbine wordt met drie kabels aan de zeebodem vastgehecht en moet golven tot 30 meter hoogte kunnen weerstaan. Volgens Norsk Hydro kan de windturbine ingezet worden in water met een diepte tot 700 meter. Woordvoerders van het project zeggen dat de eerste turbine al in 2009 in de Noordzee kunnen ingezet worden. Norsk Hydro heeft expertise in de drijftechnologie, die op dit ogenblik gebruikt wordt voor olieplatformen in de Noordzee.

Het ontwikkelen van de windturbine zou 25,2 miljoen euro kosten. De joint-venture hoopt tegen 2013 een offshore windenergiepark met een capaciteit van vijf megawatt te hebben uitgebouwd. De energie zou gebruikt worden voor de bevoorrading van kustgebieden en olieplatformen.