managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Codes voortaan echt toevallig

Posted by managing21 on juli 20th, 2007

Computerwetenschappers van het Ruder Boskovic Institute in de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben naar eigen zeggen een echte toevallige cijfergenerator ontwikkeld. Die stellen ze gratis ter beschikking van de academische en wetenschappelijke gemeenschap. Ze stellen dat in de meeste computers slechts pseudo-toevallige cijfersystemen gebruikt worden, zodat die alsnog altijd kunnen gekraakt worden.

De Kroatische wetenschappers ontwikkelden de Quantum Random Bit Generator Service (QRBGS) op basis van het totaal onvoorspelbare quantum-proces van photon-emissies. “Bij de bestaande systemen wordt gebruik gemaakt van een reeks algoritmes om cijfers te selecteren uit vooraf samengestelde databestanden,” aldus het magazine Press Esc. “Iedereen die toegang heeft tot de databank kan perfect voorspellen welk nummer als volgende zal gegenereerd worden.”

Veel financiële instellingen en beheerders van gevoelige materies gebruiken dergelijke databanken, waardoor het kraken nog altijd mogelijk blijft. Met de QRBG-toepassing wordt dat onmogelijk. De wetenschappers hebben hun ontwikkeling gekoppeld aan het internet gekoppeld, zodat de toepassing gebruikt kan worden voor databeveiliging, maar voor virtueel entertainment, zoals online gokken en computergames.