managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

RSS populairst bij bedrijven

Posted by managing21 on augustus 10th, 2007

Real Simple Syndication (RSS) is volgens IT-managers de meest waardevolle toepassing van het Web 2.0. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Forrester Research. Volgens 61 procent van de ondervraagden draag de rss-technologie iets toe aan hun bedrijf. Daarnaast wordt ook podcasting door veel bedrijven als waardevol bestempeld. Sociale netwerken en weblogs worden als de minst nuttige toepassingen bestempeld.

RSS werd volgens het rapport het meest gebruikt voor bedrijfscommunicatie of content aggregation. Eén op drie respondenten stelde dat de toepassing ook gebruikt wordt voor externe marketing. Blogs hebben volgens amper 11 procent van de ondervraagden een substantiële meerwaarde voor het bedrijf, hoewel toch bijna de helft toegaf dat bloggen toch enigszins waardevol kon zijn. “Bedrijven hebben nog een verkeerd idee over blogs, die ze als persoonlijke dagboeken beschouwen,” aldus de onderzoekers.

Bedrijven die zowel RSS, podcasting, wikis, sociale netwerken en weblogs gebruiken, geven aan Web 2.0 de hoogste waarde. Ondernemingen die minder toepassingen aanwenden, geven een veel lager waarderingscijfer. “Wellicht moeten bedrijven een kritische massa aan toepassingen van Web 2.0 verzamelen, vooraleer ze met succes kunnen uitgewerkt worden,” aldus Forrester. “Bovendien blijkt een combinatie van diverse technologieën maximum resultaten op te leveren.”

“De technologieën van het Web 2.0 beginnen hun weg te vinden in het zakenleven, maar het meten van hun waarde is voor bedrijven niet altijd eenvoudig,” aldus het magazine IT News. “De meesten denken daarbij nog in termen van return on investment of total cost of ownership, terwijl de toepassingen ook kunnen bijdragen aan de bedrijfsefficiëntie of de concurrentiekracht van de onderneming.”