managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Consument wil lokaal product

Posted by managing21 on augustus 10th, 2007

Ruim 40 procent van de Britse consumenten is van oordeel dat producenten en supermarkten moeten aangeven hoeveel kilometers een product heeft afgelegd voor het in de winkel ligt. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Mintel. Die eis is ingegeven uit bezorgdheid over het leefmilieu. Bijna 20 procent zegt op dit ogenblik al geen producten meer te kopen die een te grote afstand moeten afleggen. Mintel stelt dat supermarkten steeds meer onder druk komen om meer lokale producten te verkopen.

Ruim 50 procent van de ondervraagden vind dat supermarkten meer moeten doen om lokale producten te ontwikkelen en te promoten. Daarnaast zegt 66 procent van de ondervraagden dat producenten en supermarkten meer inspanningen zouden moeten doen om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, terwijl 60 procent van mening was is dat er minder verpakkingsmateriaal moet rond fruit en groenten.

Ongeveer 53 procent van de ondervraagden is van mening dat supermarkten meer locale producten in de rekken moeten leggen en minder beroep moeten doen op import. De onderzoekers kwamen verder tot de bevinding dat 71 procent van de Britse consumenten zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal proberen te recycleren. Volgens 55 procent zouden producenten en supermarkten alleen maar verpakkingsmateriaal mogen gebruiken dat gemakkelijk kan worden gerecycleerd.