managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Jongeren liggen niet wakker van illegaal downloaden

Posted by managing21 on augustus 13th, 2007

Europese jongeren weten perfect dat het illegaal downloaden van bestanden strafbaar is, maar daar laten ze zich niet door afschrikken. Ze zeggen dat iedereen, hun ouders inbegrepen, er zich schuldig aan maakt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. De ondervraagde jongeren voegen er aan toe dat ze ook niet geneigd zijn met het downloaden te zullen stoppen.

“De onderzoekers komen tot de conclusie dat Europese jongeren heel rationele beweegredenen naar voor brengen om het illegaal downloaden te verantwoorden,” aldus het persbureau Reuters. “Niet alleen zeggen ze dat het een algemeen gebruik is, er wordt ook opgemerkt dat dvd’s en cd’s eenvoudigweg te duur zijn om aan te kopen.” Ook wordt opgeworpen dat de websites de artiesten wellicht vergoeden.

Vele ondervraagde jongeren zijn trouwens van oordeel dat de klacht van artiesten over gemiste inkomsten ongeloofwaardig klinkt. De respondenten vinden trouwens het risico op het downloaden van een virus veel erger dan een mogelijke gerechtelijke vervolging. Jongeren blijken ook veel beter op de hoogte te zijn van online risico’s, zoals veiligheid, virussen, identiteitdiefstal en sexuele predatoren dan hun ouders denken.

Jongeren weten volgens de onderzoekers blijkbaar ook goed hoe ze met die gevaren moeten omgaan. Hoewel een aantal ouders de internet-toegang van hun kinderen beperken, hebben de meeste jongeren een mobiele telefoon, waarmee ze toch ongecontroleerd online kunnen gaan.