managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Multinationals hebben nood aan internationale teams

Posted by managing21 on augustus 14th, 2007

Multinationals zijn van nature het meest globaal gericht, maar ze worden ook geconfronteerd met de grootste problemen om die globale activiteiten vlot en soepel te laten verlopen. Volgens het magazine Business Week wordt het samenstellen van een team dat wereldwijd productief kan zijn, dan ook een hele uitdaging, want het is niet eenvoudig om teams die over de hele wereld verspreid zitten, samen te smelten tot een supersnelle, efficiënte organisatie.

De wereldwijde verspreiding van bedrijven, zorgt onder meer voor afwijkende werkuren. Maar dat maakt de samenwerking er niet gemakkelijker op. Daarvoor is meer nodig dan goede verbindingen met telefoon en internet. “Complexe teams hebben het echt moeilijk om productief te werken,” benadrukte Lynda Gratton, docente management aan de London Business School.

Daarom moeten multinationals volgens Gratton bij het vormen van een personeelskader eerder aandacht hebben voor sollicitanten die echt globaal zijn ingesteld en een gevoel van samenwerking hebben dan aan zuivere technisch geschoolde kandidaten. “Alleen op die manier kan men efficiënte teams vormen, zelfs al werken de leden in verschillende landen,” stipt Lynda Gratton aan.

Multinationals moeten volgens Gratton ook web-diensten aanbieden om medewerkers wereldwijd als een virtueel team te laten samenwerken. Maar ze is ook van oordeel dat de teamleden ook best worden aangezet om een online netwerk op te zetten, zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen. “Daarnaast is het ook niet slecht om de teamleden op geregelde tijdstippen elkaar ergens ter wereld te laten ontmoeten,” voegt ze er aan toe.