managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Papieren batterij wordt de toekomst

Posted by managing21 on augustus 14th, 2007

Papieren batterijen kunnen in de toekomst allerlei gadgets van energie voorzien. Dat zeggen wetenschappers van het Amerikaanse Rensselaer Polytechnic Institute. De batterijen zijn nauwelijks groter dan een postzegel en kunnen een 2,3 volt opwekken, voldoende om een klein licht te laten branden. Volgens de wetenschappers vormen ze echter een voorloper van de toekomstige energievoorziening.

“We hebben de ambitie om papierrollen te produceren die een auto zouden kunnen aandrijven,” vertelt onderzoeksleider Robert Linhardt aan BBC News. “Bovendien kan deze toepassing gebruikt worden als reserve om bij een grote vraag extra energie te leveren.” Hoewel het voltage op dit ogenblik vrij beperkt is, kan het volgens Linhardt relatief eenvoudig worden opgedreven door vellen papier aan elkaar vast te maken.

Linhardt wijst erop dat traditionele batterijen uit verschillende afzonderlijke componenten bestaat. “Bij het overbrengen van de ene component naar de andere, gaat er energie verloren,” voert hij aan. “In het papier zijn de componenten in een gezamenlijke structuur verweven. Daardoor krijgen we een grotere energie-efficiëntie. Er is geen verlies aan energie en er hoeft ook niet gevreesd te worden voor defecte onderdelen.”

De batterij bestaat uit nanobuisjes uit koolstof, elk met een dikte van ongeveer één miljoenste van een centimeter en aangebracht op een papier met elektrolyten. “Omdat de batterij uitsluitend bestaat uit papier en koolstof, kan ze ook gebruikt worden voor pacemakers, terwijl traditionele batterijen een mogelijk toxisch gevaar hebben voor het lichaam,” benadrukt professor Linhardt. “Het bloed kan hier de elektrolyten vervangen.”

Maar niet iedereen is even enthousiast als Linhardt. Volgens Daniel Sperling, docent alternatieve energiebronnen aan de University of Californië, zal de opslag van elektriciteit immers altijd duurder blijven dan vloeibare brandstoffen. “De papieren batterij zal de wereld dan ook niet doen veranderen,” meent hij. Professor Linhardt geeft trouwens toe dat de papieren batterij nog niet klaar is voor de commerciële markt.

Om een commerciële toepassing te creëren, zou er volgens professor Linhardt gewerkt moeten worden met afmetingen ter grootte van een krantenbladzijde. “Maar op dat formaat is er wel voldoende capaciteit om een auto aan te drijven,” benadrukt hij. “Uiteindelijk zal de energievoorziening in deze richting uitgaan. Een papieren batterij is gemakkelijk te produceren, is milieuvriendelijker en kan in veel apparaten gebruikt worden.”