managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Millenniumbug speelt met klimaatverandering

Posted by managing21 on augustus 14th, 2007

De Amerikaanse statistieken over de klimaatverandering blijken niet correct te zijn. Dat zegt Steve McIntyre, de auteur van de weblog climateaudit.org. Volgens zijn er fouten geslopen in de berekeningen die door NASA-medewerkers werden uitgevoerd. Die zouden zijn veroorzaakt door het beruchte millenniumbug Y2K. Door de herberekening zou niet langer 1998 het warmste jaar uit de geschiedenis van de temperatuurmeting zijn.

“Bij een bestudering van temperatuurgegevens die door het Amerikaanse National Climatic Data Center werden gebruikt voor het opstellen van een klimaatmodel, bracht een team van vrijwilligers een aantal problemen aan het licht,” schrijft DailyTech-medewerker Michael Asher. “Steve McIntyre, auteur van climateaudit.org en één van de teamleden, merkte een aantal vreemde resultaten op, allemaal gesitueerd kort na de millenniumwisseling.”

De oorspronkelijke grafieken waren volgens Asher opgesteld door Reto Ruedy en James Hansen, medewerkers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Asher wijst erop dat Hansen beroemd werd toen hij de NASA ervan beschuldigde zijn pessimistische visie over de klimaatverandering gecensureerd te hebben. Reto Ruedy zou de vergissing hebben toegegeven en beloofd hebben de statistieken aan te passen.

Uit de nieuwe cijfers zou blijken dat 1998 niet langer het warmste jaar uit de geschiedenis is. In 1934 zou het in de Verenigde Staten nog warmer zijn geweest. Daarna volgen de jaren 1998 en 1921. “Vijf van de tien warmste jaren situeren zich na de herberekening voor de tweede wereldoorlog,” aldus Asher. “Het effect van de correctie op de evolutie van de temperatuur blijft weliswaar beperkt tot één of twee procent minder opwarming, maar betekent toch een relativering van de klimaatverandering.”