managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

China beperkt groei luchtvaart

Posted by managing21 on augustus 16th, 2007

De Chinese luchtvaartautoriteiten zijn van plan om het aantel nieuwe luchtvaartmaatschappijen en het aantal vluchten te beperken. Er moet volgens de Chinese overheid eerst en vooral geïnvesteerd worden in de verbetering van de veiligheid van de luchtvaartsector. De Chinese luchtvaart groeit met 16 procent per jaar en dat legt ook een steeds grotere druk op de veiligheid.

Tot 2010 zullen geen nieuwe Chinese luchtvaartmaatschappijen mogen worden opgericht. “Men vreest immers dat de sector door de economisch groei van China te snel zou groeien,” aldus BBC News. “Daarbij wordt onder meer gewezen op een mogelijk gebrek aan technisch personeel en infrastructuurproblemen op en rond de luchthavens.”

Er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien. Zo gelden de nieuwe regels niet voor de sector van de vrachtvlucht. Het verbod geldt evenmin voor luchtvaartmaatschappijen die activiteiten willen ontplooien in West-China, een minder ontwikkelde regio. Ook maatschappijen die vooral ’s nachts vliegen, ontsnappen aan de nieuwe regels.