managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Stress nefast voor carrière

Posted by managing21 on augustus 17th, 2007

Stress is nefast voor een carrière. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Multi-Health Systems. Daarbij wordt opgemerkt dat het verloop van een carrière bepaald wordt door emotionele intelligentie. Maar stress heeft volgens de onderzoekers een negatieve impact op de emotionele intelligentie en vormt op die manier een mogelijke bedreiging voor verdere carrièrekansen.

“De onderzoekers stellen dat verstandelijke intelligentie iemand aan een baan kunnen helpen, maar dat de verdere carrière bepaald wordt door emotionele intelligentie,” aldus het magazine ManagersOnline. “Emotionele intelligentie leidt namelijk tot goede relaties met collega’s en betere prestaties. Zodra iemand gestresst raakt, blijkt de emotionele intelligentie verstoord te raken.”

“Dat heeft tot gevolg dat men minder goed met anderen overweg kan, zich minder goed aanpassen aan veranderingen en een slechter humeur veroorzaakt,” aldus Multi-Health Systems. Meer dan de helft van de ondervraagde werknemers gaf toe dat stress een negatieve invloed heeft op hun relatie met collega’s en 47 procent merkte op dat ze minder goed beslissingen kunnen nemen als ze onder spanning staan.

Ongeveer 40 procent van de ondervraagden bleek geregeld gestresseerd te zijn op het werk, veelal ten gevolge van slechte ervaringen thuis of op het werk. Ze gaven ook toe dat dit zijn tol eist op het werk, zowel lichamelijk, psychisch als gedragsmatig. Het gaat daarbij om hoofdpijn,spierpijn en maagklachten, vermoeidheid, slapeloosheid, ongeduld, uitstelgedrag, prikkelbaarheid, terugtrekgedrag, verdedigende reacties, woede, stemmingswisselingen en hulpeloosheid.

Meer dan de helft van de ondervraagden bleek echter geen verband te leggen tussen hun emotionele intelligentie en hun succes op het werk en de helft was zich niet bewust van de schadelijke effecten van stress op hun werkmogelijkheden. Een derde van de respondenten gaf echter toe dat ze ten gevolge van stress niet volledig tot bloei konden komen en een kwart dat stress hun carrière daadwerkelijk belemmerd heeft.