managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Wereld telt steeds meer ecomiljonairs

Posted by managing21 on augustus 20th, 2007

De duurzame economie begint zijn eerste ecomiljonairs op te leveren. Maar volgens de zakenlui in kwestie zet de wereld nog maar zijn eerste stappen in de groene economie. Over vijftig jaar moet immers een groot gedeelte van alle energievoorziening uit hernieuwbare bronnen kunnen komen, want anders zullen volgens Pedro Moura Costa, topman van het emissiebedrijf EcoSecurties, alle milieu-inspanningen tevergeefs geweest zijn.

“Over twintig jaar zal er bijvoorbeeld geen sprake meer zijn van de traditionele dakbedekking zoals wij die nu kennen,” voert Bruce Khouri, mede-oprichter van Solar Integrated Technologies, aan. “Er is zoveel dakoppervlakte die op dit ogenblik onbenut blijft. Over vijftig jaar zal elk gedeelte van een gebouw dat zonlicht krijgt, op één of andere manier energie genereren.”

Ook Pedro Moura Costa heeft het over een onomkeerbare trend met gigantische gevolgen. “Alleen een gebrek aan politieke wil om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, zou deze trend nog kunnen tegenhouden,” meent hij. “Maar dan mogen we meteen alle inspanningen voor milieuprojecten voorgoed opbergen, want de klimaatverandering slaat keihard toe. De politiek kan het zich niet veroorloven om af te haken.”

Neil Eckert, afgevaardigd-beheerder van Climate Exchange en voorzitter van Trading Emissions en Econergy, stelt dat de sector enorme kansen heeft om fossiele brandstoffen te vervangen en een markt van honderden miljarden dollar voor zich liggen heeft. “Maar het is wel belangrijk dat er een wetenschappelijke consensus komt en er ook financiële oplossingen worden uitgewerkt.

Volgens Eckert kan de sector wellicht de vooropgestelde doelstellingen veel sneller halen dan op dit ogenblik wordt gedacht. “Maar dat hangt ervan af of men gelooft dat met milieuprojecten geld kan worden verdiend,” stipt hij aan.