managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Deeltijds werken veel gewenst, weinig gedaan

Posted by managing21 on oktober 2nd, 2007

Meer dan de helft van de werknemers wil graag in deeltijd werken. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het recruteringsbedrijf Randstad. In de praktijk is echter slechts een kwart van de werkenden parttimer. Vooral bij mannelijke werknemers is de kloof tussen wens en werkelijkheid volgens Randstad nog groter. Daar wil immers 42 procent minder dan 35 uur werken, maar slechts 13 procent werkt ook in een dergelijk statuut.

Randstad stelde vast dat 57 procent van de werknemers liefst een part-time job zou willen. Bovendien zegt 10 procent dat de balans tussen werk en privé verstoord is. Bij managers zegt 40 procent liefst deeltijds te werken. “Toch krijgen in sommige organisaties mensen met een hogere functie minder gemakkelijk toestemming minder te gaan werken dan mensen met een lagere functie,” aldus de onderzoekers.

Volgens één op de vijf geeft de werkgever onvoldoende ruimte om een goede balans na te streven. Ruim 40 procent vindt het een taak van de werkgever om personeelsleden actief te steunen bij het vinden van een goede balans. “Maar veel werknemers die parttime willen werken, kaarten dit niet aan bij de baas,” voeren de onderzoekers aan. “Ook zien veel werkenden ervan af minder te gaan werken als zij daartoe de kans krijgen.”

Het lagere salaris vormt dikwijls een rem op de wens om deeltijds te gaan werken. Maar vele werknemers zijn ook bang voor een negatieve beeldvorming. “Zij hebben het gevoel dat zij minder ambitieus en minder collegiaal worden gevonden,” voert Randstad aan. “Werknemers geven ook toe dat zij een betere relatie hebben met collega’s die fulltime werken en zijn van oordeel dat mensen met een volledige baan beter in staat zijn hun werk te plannen.”