managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Webtelevisie wordt nieuw marketingkanaal

Posted by managing21 on november 1st, 2007

Na de weblog is webtelevisie het nieuwste wapen voor communicatie- en marketingafdelingen van bedrijven en organisaties. Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Volgens hem zou dit echter een probleem kunnen worden wanneer deze bewegende relatiemagazines zich als echte informatiezenders zouden willen opwerpen.

Dankzij een verbeterde en goedkopere technologie raakt webtelevisie volgens Tom van der Maas, directeur van het Nederlandse Platform voor de Informatiesamenleving (EPN), steeds meer ingeburgerd. Bedrijven en organisaties beschikken daarbij over een eigen online televisie-zender, die interviews, reportages of nieuwsbulletins maken om buiten de reguliere media zelf nieuws te brengen.

Thomas Bruning maakt zich echter zorgen als zulke webzenders méér pretenderen te zijn dan een bewegend relatiemagazine. Tegenover de krant NRC Handelsblad noemde hij als voorbeeld het dagelijkse online nieuwsbulletin van het politiekorps Zuid-Limburg. “De reportages zijn gemaakt door de afdeling communicatie, die zegt niets anders te brengen dan in de persberichten staat die ook naar kranten, radio en televisie gaan,” aldus Bruning

De NVJ-secretaris voert daarbij aan dat de politie goed controleerbaar moet zijn. “De pers moet de mogelijkheid hebben om op tijd op de plek van een incident te zijn,” stipt Bruning aan. “Als de politie zelf gaat vertellen hoe goed ze ter plekke heeft gehandeld, kan die controlerende rol niet worden uitgeoefend.” Ditzelfde geldt volgens hem ook voor sportorganisaties en bedrijven.

Toch denkt de Bruning en van der Maas dat het publiek wel onderscheid kan maken tussen een bedrijfsjournaal en onafhankelijke journalistiek. “Ze trekken beduidend minder geïnteresseerden dan de massamedia,” aldus Tom van der Maas. Bovendien brengt de onafhankelijke journalistiek de echte feiten tussen de veelheid van nieuws.”