managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Impact robots op arbeidsmarkt moet op langere termijn wordt bekeken

Posted by managing21 on april 18th, 2018

De automatisering zal tot een belangrijk verlies aan arbeidsplaatsen leiden, maar er kunnen op langere termijn toch een aantal hoopvolle signalen worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Boston University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die het banenverlies over een periode van zeventien jaar sinds het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw bestudeerden. De onderzoekers geven aan dat de economie nieuwe functies kan creëren, maar wel wordt toegegeven dat die proces geruime tijd kan duren, waardoor een periode wordt gecreëerd die onder meer sociale en politieke onrust mogelijk maakt.

“Vaak wordt opgemerkt dat de automatisering en robots tot een massale werkloosheid zullen leiden, maar de situatie lijkt minder erg dan wordt gevreesd,” zegt onderzoeksleider Pascual Restrepo, professor economie aan de Boston University, die de impact van robots in negentien verschillende economische sector bestudeerden. “Er moet weliswaar worden vastgesteld dat de introductie van één industriële robot in een gemeenschap bijna zes arbeidsplaatsen kan elimineren. Maar er moet op langere termijn worden bekeken. Dan kan worden ervaren dat de automatisering eerder een verschuiving dan een inkrimping van de arbeidsmarkt zal veroorzaken.

“De teloorgang van de menselijke arbeid onder invloed van robotica wordt in het algemeen fel overdreven,” benadrukt hij. “Al sinds tweehonderd jaar nemen machines steeds meer activiteiten van de menselijke arbeidskracht over. Toch moeten nog altijd steeds veel functies door mensen worden ingevuld. Alleen zijn die taken verschoven. Ooit werkte 60 procent van de bevolking in de landbouw. Dat is vandaag nog 3 procent. Die daling ging echter gepaard met een toename van industriële banen. Wanneer ook in de maakindustrie de druk van de machines begon toe te namen, week de tewerkstelling vervolgens uit naar de dienstensector.”

“Driehonderd jaar geleden had niemand durven voorspellen dat mensen een inkomen zouden kunnen verdienen met het ontwerp van applicaties,” benadrukt Restrepo. “Op diezelfde manier is het onmogelijk om te voorspellen welke nieuwe functies zullen worden gecreëerd.” Wel zegt de econoom toe te geven dat die transitie naar de banen van de toekomst bijzonder pijnlijk kan zijn. Werknemers die door robots uit de arbeidsmarkt zijn verdreven hebben het immers niet altijd gemakkelijk om nieuwe functies te vinden. Vaak moet volgens hem ook worden vastgesteld dat mensen ontmoedigd raken en afhaken en daarmee definitief uit de arbeidsmarkt verdwijnen.

Lees Verder