managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Bots vertegenwoordigen meer dan een kwart online trafieken

Posted by managing21 on april 18th, 2018

Een groot gedeelte van de webtrafieken blijkt niet van menselijke gebruikers afkomstig te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij een groep klanten die onder meer actief zijn in de reissector, de retail en reclame. Opgemerkt wordt dat ongeveer 28 procent van het online verkeer duidelijk signalen toont geen menselijke origine te hebben. Er moet volgens Adobe dan ook worden vermoed dat achter deze trafieken de activiteiten van bots of clickfarms schuilgaan. Er wordt dan ook benadrukt dat de eliminatie van deze kunstmatige trafieken de online gebruiker belangrijke voordelen kunnen opleveren.

“Door misleidende gegevens te verwijderen, kunnen merken beter begrijpen wat consumenten ertoe heeft gebracht hun advertenties te volgen en uiteindelijk hun websites bezoeken en hun producten kopen,” betoogt Dave Weinstein, directeur engineering van Adobe Experience Cloud. “Het is belangrijk om de online trafieken op een dieper niveau te begrijpen. Dat inzicht gaat veel verder dan het aantal hits dat kan worden geregistreerd. Het is immers belangrijk te achterhalen welke betekenis deze hits hebben.” Opgemerkt wordt dat de studie duidelijk maakt welke snelle veranderingen de online industrie doormaakt, waarbij marketeers vaak hun digitale strategieën moeten overwegen.

“Trafiek die door machines wordt gedreven kan een opgeblazen resultaat opleveren, waardoor valse verwachtingen over de marketing-inspanningen kunnen worden gecreëerd,” waarschuwt Weinstein. Marketeers gebruiken vaak webverkeer als een goede maatstaf voor de zichtbaarheid van hun advertentie. Sommige partijen betalen een vergoeding wanneer die zichtbaarheid tot een bezoek aan een website. Een beter inzicht in de botactiviteit zou volgens Adobe de betrokken partijen kunnen aanzetten om bij afspraken over betalingen op andere parameters beroep te doen.

“De toenemende populariteit van persoonlijke assistenten zoals Alexa of Google Home toont duidelijk dat de online trafiek steeds meer geautomatiseerd,” aldus nog Weinstein. “Op langere termijn zal het aandeel van menselijke gebruikers in reële browsers dan ook steeds kleiner worden.” Dat kan een belangrijk probleem worden voor marketeers en adverteerders. De botactiviteit – die niet noodzakelijk een malafide karakter heeft – betekent immers dat bijna 30 procent van de advertentie-inspanningen terecht komt bij bestemmelingen die hun producten nooit zullen kunnen kopen.

Dit kan een probleem zijn voor marketeers en adverteerders, omdat verkeer van niet-menselijke bronnen betekent dat bijna 30 procent van hun advertentie-inspanningen gaat naar dingen die hun producten nooit zullen kopen.

Lees Verder