managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Financiële kennis geen wapen tegen fraude

Posted by managing21 on juli 24th, 2006

In tegenstelling tot wat algemeen verwacht zou kunnen worden, zijn mensen met een behoorlijke financiële kennis gemakkelijker het slachtoffer van frauduleuze praktijken dan mensen met een beperkte onderlegdheid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Association of Securities Dealers (NASD).

Uit een enquête bleek dat slachtoffers van fraude betere scores haalden (57 procent) op een financiële quiz dan de gemiddelde bevolking (41 procent). Bovendien blijken de slachtoffers meestal mannelijk, hoger opgeleid en getrouwd te zijn. De meesten zijn ook afkomstig uit de hogere inkomensklasse.

De slachtoffers bleken ook vooral op hun eigen kennis te steunen wanneer ze financiële beslissingen nemen, maar in veel gevallen hadden ze recent ook negatieve levenservaringen opgedaan, zoals werkloosheid, ziekte, verwondingen of legale problemen.

De fraudeurs schotelden hen in eerste instantie het vooruitzicht op rijkdom aan en lieten doorschijnen dat het product zeldzaam en dus van een grote waarde was. Bovendien werd er in veel gevallen geschermd met de naam van een bekende, vertrouwde onderneming. Frauders proberen vooral met hun toekomstige slachtoffers aan de praat te raken om hun zwakheden te ontdekken.