managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Paardrijden veranderde het etnische profiel van Eurazië

Posted by managing21 on mei 11th, 2018

De domesticatie van het paarden heeft het karakter van Eurazië fundamenteel veranderd. Dit fenomeen hielp de Hunnen en Mongolen om de de westerse Indo-Europese boeren te vervangen in een aanhoudende beweging naar het westen, die echter ook hepatitis en pest in de regio introduceerde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Copenhagen, dat de genetische structuur bestudeerde van tientallen individuen die op de Euraziatische steppe hebben geleefd over een periode van vierduizend jaar van het IJzertijdperk tot de zestiende eeuw van onze tijdrekening.

Uit de studie blijkt een langzame en gestage verschuiving van het westen naar het oosten in de genetische samenstelling van de populaties die de Euraziatische steppe, een gigantisch gebied van Hongarije en Roemenië in het westen tot Mongolië en Noordoost-China in het oosten bevolkten. “De genetische structuur van die bevolking had in eerste instantie een West-Euraziatisch karakter, maar dat evolueerde geleidelijk naar Oost-Aziatische eigenschappen,” aldus onderzoeksleider Eske Willerslev, professor evolutionaire genetica aan de University of Copenhagen. “Ook de gebruikstaal in het gebied verschoof van het Indo-Europeaans naar het Turks.”

De Indo-Europese taalgroep zou uiteindelijk uitmonden in een reeks moderne talen zoals het Engels, Frans, Duits, Russische, Hindi en Perzisch. Het hedendaagse Turks is daarentegen afhankelijk van een taalgroep die tot Oost-Azië, met inbegrip van Mongolië, teruggaat. “Tijdens het laatste millennium voor de huidige tijdrekening was de Euraziatische steppe gedomineerd door de Scythen, een Iraans-sprekend krijgsvolk,” stippen de onderzoekers aan. “Verondersteld wordt dat de Scythen afkomstig waren van boeren van West-Europese origine uit de Bronstijd. Vandaag worden Centraal-Azië en West-Azië echter bevolkt door populaties van Aziatische herkomst.”

“De Scythen werden opgeslorpt en vervangen door Hunnen die zich westwaarts uit Mongolië verspreidden en alle mensen doodden die ze tegenkwamen, maar er kwamen ook kruisingen,” zeggen de onderzoekers. “Toen het Hunnen-imperium ongeveer vijftienhonderd jaar geleden instortte, begonnen andere groepen – vooral de Mongolen – naar het westen te trekken. Men kunt zeggen dat de overgrote meerderheid van de genetische samenstelling van de hedendaagse mensen in een gebied van achtduizend kilometer tussen Europa en Azië eigenlijk pas in de laatste ongeveer duizend jaar gevormd is. In deze evolutie veranderde vooral het paard het gezicht van Eurasia. ”

“In eerste instantie was er uiteraard de domesticatie van het paard, waardoor deze populaties zich over een groter gebied konden verplaatsen,” zeggen de onderzoekers. “Tegen het einde van de bronstijd was er echter ook de uitvinding van het wagenwiel, maar Zuid-Azië langs enorme handelsroutes met Europa kon worden verbonden. Tenslotte volgde een militarisering, waardoor het paardrijden met boogschieten werd gecombineerd. Dit leidde tot een nieuwe militaire dynamiek in de steppe, wat tot een constante verandering van koninkrijken leidde en de genetische samenstelling van de veroverde bevolkingsgroepen wijzigde.”

Tevens wordt opgemerkt dat de pestepidemie in het midden van de zesde eeuw, die op het Europese continent miljoenen mensen heeft gedood, door de Oost-Aziatische veroveraars was meegebracht. “Sommige bronnen noemen Griekenland als origine, maar uit een genetische analyse van de restanten van twee slachtoffers kan worden afgeleid dat de ziekte wellicht door de Mongoolse expansie naar Europa is gebracht,” benadrukt  professor Willerslev. “Tenslotte toonde het onderzoek ook aan dat hepatitis b vijfenveertighonderd jaar geleden wellicht al in Eurazië aanwezig was.”

Lees Verder