managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Volwassen vrouwen hanteren vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes

Posted by managing21 on mei 11th, 2018

Volwassen vrouwen gebruiken vaak dezelfde roddeltechnieken als tienermeisjes om de reputatie van een seksegenote te besmeuren en voordeel te halen uit romantische relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University.

De studie toonde aan dat vrouwen een grotere neiging hadden om negatieve informatie te verspreiden over een seksegenote die werd gezien als een bedreiging voor hun romantische vooruitzichten. Vrouwen gebruikten strategisch gebruikte roddels om een rivaal te viseren die een directe of indirecte bedreiging bleek te vormen.

“Vrouwen kunnen zich op een directe manier bedreigd voelen omdat een andere seksegenote een potentiële romantische partner dreigt in te palmen,” zegt onderzoeksleider Tania Reynolds, psychologe aan de Florida State University. “Er kan echter ook een indirect gevaar ontstaan van seksgenotes die weliswaar geen blijk geven van interesse, maar wel fysiek aantrekkelijk zijn of zich provocerend hebben gekleed. Onder meer kon worden vastgesteld dat beschadigende informatie over seksuele activiteit van een vrouw sneller wordt verspreid wanneer de betrokkene voor kleding met een meer uitdagend karakter heeft gekozen.”

“De studie toont tevens dat extreem competitieve vrouwen zonder onderscheid negatieve informatie verspreiden over leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht,” zegt Reynolds. “Dit patroon suggereert dat competitieve vrouwen op de werkvloer mogelijk de belangrijkste daders zijn van puberale pesterijen en schadelijke geruchten. In het tijdperk van sociale media is roddelen als wapen een gemakkelijke, potentieel krachtige techniek om de reputatie van iemand te schaden. Dat kan vergaande consequenties hebben. Vrienden of romantische partners worden immers vaak op basis van reputaties gekozen.”

“Roddel kan vrouwelijke doelwitten immoreel en onbetrouwbaar laten schijnen, zodat een signaal gegeven wordt dat ze best worden gemeden,” benadrukt de psychologe nog. “Bovendien moet worden vastgesteld dat deze roddel niet alleen door bekenden worden verspreid. In een moderne omgeving met sociale media kan deze informatie veel breder worden verspreid en percepties creëren over mensen die men nog nooit heeft ontmoet. Deze soort romantische rivaliteit kan doorheen de geschiedenis en in alle culturen worden vastgesteld. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het fenomeen in 91 procent van de culturen kan worden vastgesteld.”

“Historisch was het voor vrouwen bijzonder belangrijk om mannen van hoge kwaliteit te kunnen aantrekken en behouden,” verduidelijkt Reynolds. “Vaders met een hoge sociale status, die bovendien getrouwd bleven en een actieve rol opnamen in het leven van hun kinderen, konden rekenen op gezondere nakomelingen die een grotere kans hadden om tot in de volwassenheid te kunnen overleven. Historisch gezien was de romantische partner van de vrouw een sterke predictor voor het welzijn van het gezin. Vandaag is die impact iets minder uitgesproken omdat vrouwen een betere toegang hebben tot onderwijs, tewerkstelling en steun bij de opvoeding.”

“Wanneer men echter van een huishouden met een dubbel inkomen moet terugvallen op een gezin met één broodwinner, worden nog altijd de middelen bedreigd die aan de opvoeding van de kinderen worden besteed,” zegt Reynolds. “Het aantrekken en vasthouden van een geëngageerde partner heeft dan ook nog altijd een belangrijke impact op de middelen waarover vrouwen en hun gezinnen kunnen beschikken.” Opmerkelijk is wel dat vrouwen soms roddels pleegden te verspreiden over aantrekkelijke seksegenotes die ze eigenlijk graag mogen. Op dat ogenblik wordt de roddel verborgen onder een masker van bonafide bekommernis.

“Op die manier kan de roddelaarster haar eigen reputatie gaaf houden en toch een rivale beschadigen,” stipt de onderzoekster nog aan. (Foto: Martins Zemlickis)

Lees Verder