managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Tabloid heeft geen effect op efficiëntie advertentie

Posted by managing21 on juli 26th, 2006

De juiste plaatsing van een advertentie op een krantenpagina is belangrijker dan de omvang van het formaat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse krant The Guardian. Zolang de proporties behouden blijven, heeft een advertentie volgens het onderzoek niet te lijden onder de halvering van het krantenformaat.

The Guardian stapte in september vorig jaar over op tabloidformaat. De ingreep bleek een succes te zijn bij de lezer, maar de krant vroeg zich wel af wat precies het effect is van reclame die in een krant op tabloidformaat verschijnt. Bovendien waren er discussies over de prijs van paginagrote advertenties, die in tabloid nu eenmaal kleiner zijn dan bij de traditionele kranten.

“De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat het formaat van een dagbladadvertentie minder terzake doet dan de plaats die de advertentie krijgt op de pagina,” aldus het magazine Admap. Uit het onderzoek bleek immers dat de impact van reclame op een pagina van traditioneel formaat even groot is als die op een tabloidpagina.

“Zolang de advertentie past binnen de proporties van de krant heeft de effectiviteit niet te lijden onder halvering van het formaat van de krant,” aldus nog Admap. Verder bleek een advertentie die voldoende ruimte krijgt op de pagina beter te werken dan een reclameboodschap temidden van onrustig ogende content.

Vooral waar creatief omgegaan wordt met de advertentieruimte blijkt de reclame in de herinnering te blijven hangen.