managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Mijnwerkers willen hun deel van de koek

Posted by managing21 on augustus 17th, 2006

De jongste maanden is de mijnindustrie wereldwijd geconfronteerd geworden met een hele reeks stakingen. De grondstoffenprijzen zijn de jongste jaren immers explosief gestegen en ook de mijnwerkers willen daar hun deeltje van opstrijken. Maar dat stuit dikwijls op een stugge houding van de grondstoffenproducenten, met soms langdurige stakingen tot gevolg. 

De voorbije maanden werden er stakingen genoteerd in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Peru. “Eind juli kwamen zes Zambiaanse kopermijnwerkers zelfs om het leven toen zij met een staking een hoger loon probeerden af te dwinging bij hun Chinese werkgevers,” aldus het persbureau Reuters. Elders werden stakingen op het nippertje voorkomen door een gevoelige salarisverhoging.

“Volgens de Londense grondstoffenspecialist Alex Wood is het niet meer dan logisch dat ook de arbeiders willen profiteren van de hoge prijzen op de grondstoffenmarkt,” stipt Reuters aan. “Terwijl de grondstoffenproducenten de voorbije jaren hun omzetten en winsten hebben zien groeien, is er volgens hem een steeds kleiner gedeelte van die taart naar de mijnwerkers toegeschoven.”

Ook de Chileense kopermijn Escondida, de grootste van de wereld en uitgebaat door BHP Billiton en Rio Tinto, ligt op dit ogenblik voor een groot gedeelte stil door een staking. Er is immers nog altijd geen compromis bereikt over een loonsverhoging. Tweeduizend werknemers hebben het werk neergelegd, waardoor de mijn veertig tot zestig procent minder koper produceert. Normaal produceert Escondida 1,3 miljoen ton per jaar.

In Escondida werd drie jaar geleden de laatste keer gepraat over een loonsverhoging, maar sindsdien is de koperprijs op de wereldmarkt bijna verviervoudigd. De winst van Billiton groeide tijdens die periode van 1,6 miljard naar 6 miljard Australische dollar. Toch staat Billiton weigerachtig tegenover een salarisverhoging van dertien procent. Verder dan drie procent wil de directie niet gaan. Ook over een eenmalige bonus liggen de standpunten ver uit elkaar.

BHP Billiton zegt echter dat zijn werknemers nu al de best bepaalde mijnwerkers van Chili zijn. Gemiddeld verdienen ze 938 euro per jaar, twee keer zoveel als de gemiddelde Chileen. De vakbonden voeren daarentegen aan dat er in Chili blijkbaar niets is gebeurd sinds de nitraatontginning uit de negentiende eeuw. “Ook toen buitten buitenlandse locale arbeiders om zichzelf te verrijken,” wordt er opgemerkt.

Specialist Wood merkt echter op dat de stakingen voor de grondstoffenproducenten ook nog goed kunnen uitdraaien. “Indien acties van vakbonden leiden tot een daling van de productie en de bevoorrading, kunnen de producenten bij hun afnemers ook nog eens druk zetten voor hogere afzetprijzen van schaarser geworden producten,” voert hij aan.