managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Mobiele internet-of-things heeft meer dan één miljard verbindingen

Posted by managing21 on mei 14th, 2019

Het mobiele internet-of-things telde eind vorig jaar 1,2 miljard verbindingen. Dat betekende een stijging met 70 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Berg Insight. De onderzoekers merken op dat de groei vooral is gestuwd door een uitzonderlijke adoptie van de technologie in China, dat 63 procent van alle installaties voor zijn rekening nam. Volgens Berg Insight mag de volgende periode nog een sterkere verdere groei worden verwacht.

Over vier jaar mag volgens het rapport immers gerekend worden op ongeveer 9 miljard aansluitingen. De inkomsten van de sector lieten vorig jaar een stijging met 19 procent tot 6,7 miljard euro optekenen.

De sector wordt in sterke mate door een aantal grote ondernemingen gedomineerd. Uit het rapport van Berg Insight blijkt immers dat de tien grootste vertegenwoordigers van de sector in de totale omzetten een gezamenlijk aandeel van 80 procent kunnen opeisen. Tegelijkertijd betogen de onderzoekers dat de inkomsten per gebruiker wereldwijd sterke verschillen kunnen vertonen. In Europa is er per gebruiker sprake van een gemiddelde omzet van 0,70 euro per maand. In China lopen die inkomsten echter terug tot 0,22 procent.

Chinese mobiele operatoren getuigden dat hun nationale internet-of-things vorig jaar 767 miljoen verbindingen telde. De sector zou op een jaar een groei met 124 procent hebben laten optekenen. “Het internet-of-things heeft daarmee in China inmiddels een penetratiegraad van 54,7 procent bereikt,” zegt onderzoeksleider Tobias Ryberg. “Daarmee kent de technologie in China nu een grotere populariteit dan in Europa en Noord-Amerika.” Vooral de Chinese overheid leverde een belangrijke stimulans voor het gebruik van het internet-of-things. Dat gebeurde onder meer in het kader van de geconnecteerde stad van de eenentwintigste eeuw.”

“Net zoals een aantal andere geavanceerde economieën toont ook China een grote interesse in geconnecteerde auto’s, vlootbeheer, intelligente meters en andere toepassingen waarvoor het internet-of-things een uitgelezen instrument kan zijn,” benadrukt Ryberg. “Ook voor de controle van infrastructuur kan de technologie interessante diensten bewijzen. Maar ook bij de organisatie van projecten zoals het fietsdelen kan op het mobiele internet-of-things beroep worden gedaan. Daarnaast toont echter ook de Chinese particuliere sector een duidelijke interesse in het internet-of-things. Die gebruikt de technologie onder meer als een instrument om de efficiëntie te verbeteren en innovatie te ondersteunen.”

Lees Verder