managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Shell wil meer Canadese olie

Posted by managing21 on januari 26th, 2007

Het olieconcern Shell wil meer olie halen uit de Canadese teerzanden die het bedrijf exploiteert. De top van het bedrijf heeft bekend gemaakt dagelijks 770.000 vaten olie te willen produceren. Eerst was een streefdoel van 500.000 vaten per dag vooropgesteld. Op dit ogenblik levert de Muskeg River Mine dagelijks 165.000 vaten olie op. De uitbreiding moet tegen 2010 klaar zijn.

De olievoorraden in de Canadese teervelden worden in open lucht ontgonnen. De olie in de bodem is vermengd met zand. Dat mengsel moet worden opgewarmd en gecentrifugeerd, zodat de olie zich scheidt van de grond. De productie zal telkens in blokken van 100.000 vaten per dag verhoogd worden. Maar daarnaast voorziet nog eens nieuwe winningsprojecten in de teervelden van Jackpine Mine en Pierre River Mine.

De uitbreidingsplannen van Shell moeten door de Canadese overheid nog wel goedgekeurd worden. Er komt eerst een studie over de impact van de projecten op het milieu. De oliewinning in teervelden vergt immers bijzonder veel energie en veroorzaakt een aanzienlijke uitstoot van koolstofdioxides. De timing van de projecten zal volgens Shell ook bepaald worden door de evolutie op de markt.