managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Innovatiekloof overheid-bedrijven verkleinen

Posted by managing21 on juni 20th, 2006

In de Vlaamse KMO-sector zegt een grote meerderheid van bedrijven aan innovatie te doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de zelfstandigenorganisatie Unizo. Maar de helft van de betrokken bedrijven blijkt niet op de hoogte te zijn van de innovasteun die de Vlaamse overheid verleent. Bovendien maakt amper zeven procent van de ondervraagden daadwerkelijk gebruik van die mogelijkheden die de Vlaamse regering op dat vlak biedt. Unizo stuurt daarom aan op efficiëntere steunmaatregelen en een communicatiecampagne om deze diensten meer bekendheid te geven. 

Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de Vlaamse KMO-sector zegt aan innovatie te doen. Zo is 35 procent bezig met eigen onderzoek. Het gaat daarbij vooral om bedrijven uit de industriële sector. Daarnaast werkt 71 procent aan de optimalisatie van zijn bedrijfsprocessen en werkmethodes. In de sectoren van handel en diensten wordt het minste aan innovatie gedaan. Slechts 6 procent van de ondervraagde bedrijven liet weten innovatie niet belangrijk te vinden. De Vlaamse KMO innoveert vooral om aantrekkelijk te worden of blijven voor klanten en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het navolgen van concurrenten is de kleinste motivatie om aan innovatie te doen (58 procent). Als voornaamste drempels voor innovatie noemen de betrokken bedrijven geld- en tijdsgebrek. Ook het vinden van hooggeschoold, betaalbaar personeel is een probleem.

Maar Unizo kwam ook tot de vaststelling dat de KMO-sector slechts heel beperkt gebruik maakt van innovatie-infrastructuur. Zo blijkt amper veertig procent van de betrokken bedrijven het Vlaams Instituur voor Innovatie, Wetenschappelijk Onderzoek en Technologische Onwikkeling (IWT) te kennen. Bovendien doet slechts zeven procent van de sector daadwerkelijk beroep op diensten van het IWT. Unizo stelt dan ook dat de kloof tussen ondernemers en kenniscentra verkleind moet worden. Daarom wordt aangestuurd op eenvoudiger en efficiënter steunmaatregelen en een doorgedreven communicatiecampagne. Dergelijke maatregelen moeten volgens de organisatie opgenomen worden in het Business Plan Vlaanderen, dat door de Vlaamse regering is aangekondigd.