managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Britse polyglot wordt uiterst zeldzaam

Posted by managing21 on juni 13th, 2007

Steeds minder Britse studenten zijn een vreemde taal machtig. Dat blijkt uit het rapport ‘The Corruption of the Curriculum’. Daarin wordt gesteld dat de Britse regering met zijn beslissing in 2004 om studenten een minder zwaar taalprogramma op te leggen, zoals verwacht geleid heeft tot een tanende kennis van buitenlandse talen. De Britse taalkennis staat volgens het rapport op dit ogenblik alleen nog op toeristisch niveau.

Sinds het verplicht taalonderwijs in Groot-Brittannië gevoelig is afgebouwd, moeten leerkrachten de taallessen zo populair mogelijk om toch nog leerlingen aan te trekken. In 2004 nam driekwart van de Britse leerlingen deel aan de taalexamens, maar dat is nu gedaald tot amper de helft. In maart van dit jaar heeft de Britse overheid beslist dat onderricht in het Frans en Duits bovendien mag ingeruild worden voor andere talen.

Dat heeft ertoe geleid dat meer Britse jongeren Spaans volgen, maar dat is volgens het rapport alleen uit toeristisch oogpunt. Ook Arabisch, Chinees en Japans zouden een stijging kennen. Deze talen worden volgens het rapport beschouwd als trendy. Deze evoluties zullen volgens de onderzoekers echter toe leiden dat talenkennis voorbehouden zal blijven tot een elitegroep die in onafhankelijke scholen wordt opgeleid.