managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Live Earth wil goede voorbeeld geven

Posted by managing21 on juli 4th, 2007

Zaterdag 7 juli heeft het Live Earth-evenement plaats, een gigantische reeks van muziekconcerten in New York, Londen, Hamburg, Johannesburg, Rio de Janeiro, Tokio, Shanghai en Sidney tegen de opwarming van de aarde. Het evenement wil daarbij ook zelf het goede voorbeeld geven en de milieuproblematiek die door de concerten zelf wordt veroorzaakt, aanpakken.

Daarbij wordt zowel aan afvalrecyclage als energiebesparing gedaan. Zo wordt de elektriciteit voor de acht concerten geleverd door hernieuwbare bronnen, zoals biodiesel. De uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen en andere transportmiddelen die veroorzaakt worden door binnenkomende artiesten en bezoekers, zal volgens de organisatoren worden gecompenseerd in investeringen in hernieuwbare energie en bosbeheer.

“De organisatoren willen echter nog verder gaan,” aldus het persbureau Reuters. “Oude banden en olievaten die in New York worden gebruikt, zullen worden hergebruikt en in Johannesburg zullen een aantal concertborden een tweed leven krijgen als dakbedekking. De hamburgerdozen in Londen zullen worden vervaardigd uit eetbare materialen. De concerttickets in Hamburg omvatten een broeikastaks van 0,3 euro.

In Sidney mogen concertgangers zich gratis met het openbaar vervoer verplaatsen. In Rio de Janeiro, waar één miljoen bezoekers verwacht worden, zullen vuilniszakken uitgedeeld worden om bezoekers aan te moedigen om bierblikjes, plastic en ander afval mee naar huis te nemen. Brazilianen die in de straten van Rio de Janeiro metaalafval verzamelen, zullen extra worden betaald om te helpen bij de opruiming van het afval.

“Live Earth wil miljoenen mensen aanzetten om kleine veranderingen aan te brengen in hun levenswijze en bij regeringen en industrie aan te dringen op beleidswijzigingen,” aldus John Rego, milieu-adviseur van Live Earth. Steeds meer evenementen, zoals het Wereldkampioenschap Voetbal en de Olympische Spelen, proberen milieubewuster om te gaan met hun projecten.

Volgens Rego willen de acht concerten van Live Earth ongeveer een kwart minder broeikasgassen uitstoten dan gelijkaardige evenementen in het verleden, die ongeveer drieduizend tot vierduizend ton koolstofdioxide produceerden. Dat niveau staat ongeveer gelijk met de jaarlijkse uitstoot van tweehonderd mensen in de Verenigde Staten of achthonderd in China.

Bij dergelijke concerten worden echter het grootst aantal broeikasgassen uitgestoten door de duizenden bezoekers die zich met de bus, train of auto naar het evenement begeven. Die emissies zouden worden gecompenseerd door milieuprojecten, zoals windturbines of zonne-energie, in ontwikkelingsplannen. Op dit ogenblik is er echter alleen maar een woudaanplanting in Mozambique voorzien.