managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Litouwers beginnen terug te gaan

Posted by managing21 on juli 4th, 2007

Sinds de toetreding tot de Europese Unie heeft Litouwen ongeveer tien procent van zijn bevolking zien vertrekken. Wellicht ligt het aantal emigranten zelfs hoger, want velen vertrekken naar Groot-Brittannië en Ierland voor tijdelijke arbeidscontracten, zonder zich uit te schrijven. Stijgende lonen en meer investeringen moeten de Litouwse emigranten echter doen overreden om terug te keren.

In vele Litouwse gebieden is er van werkloosheid nauwelijks sprake. Volgens het Financieele Dagblad krijgen vele Litouwse bedrijven hun vacatures zelfs niet opgevuld. Daarbij wordt er soms gewag gemaakt van twintig procent leegstaande betrekkingen. “Het zijn de lage lonen die mensen aanzetten tot migratie,” aldus de krant. “In het buitenland kunnen Litouwers soms tien keer meer verdienen dan in eigen land.”

Voor vele Litouwers is het onmogelijk om zich met hun salaris een woning of een auto te kopen. Vooral jonge mensen trekken weg naar het buitenland. Vele Litouwse artsen werken tijdens de week in eigen land, maar stappen op vrijdag in het vliegtuig om tijdens het weekend bij te verdienen in Groot-Brittannië of Ierland. Door het gebrek aan arbeidskrachten kennen de lonen echter een snelle stijging, waardoor de situatie zich lijkt te stabiliseren.

“Er beginnen mensen terug te komen, omdat ze zien dat in Litouwen een toekomst valt op te bouwen,” aldus nog de krant. “De salarissen in de bouw zijn al zo gestegen dat het voor veel Litouwse bouwvakkers niet meer loont naar het buitenland te trekken. Anderen komen terug met spaargeld dat ze tijdens hun verblijf in het buitenland hebben kunnen vergaren en richten in Litouwen een eigen bedrijf op.”

Ook op andere manieren wordt er volop in de Litouwse economie geïnvesteerd. In het stadje Elektrenai wil de locale overheid een pretpark bouwen dat tot het Disneyland van de Baltische regio moet uitgroeien. Het stadje ligt aan een stuwmeer met een werkloze elektriciteitscentrale en wil het nieuwe pretpark dan ook Energoland noemen. Dankzij subsidies van de Europese Unie is daarvoor al een financieel-economische analyse opgesteld.