managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Duitse emigratie op nieuw hoogtepunt

Posted by managing21 on juli 10th, 2006

Duitsland kent zijn grootste emigratiegolf sinds de tweede wereldoorlog. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse Bureau voor Statistiek. Volgens die gegevens hebben het voorbije jaar 145.000 Duitsers, vooral jongere mensen, hun land verlaten om de werkloosheid te ontvluchten of elders betere carrièrevooruitzichten te zoeken. Landen van bestemming zijn vooral de Verenigde Staten, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Frankrijk. 

“De Duitse emigratie heeft een nieuw hoogtepunt bereikt sinds het einde van de tweede wereldoorlog,” meldt de Britse krant The Telegraph. “De emigratie ligt nu op een peil dat drie keer hoger is dan de jaren tachtig. Artsen en academici vormen de grote meerderheid van deze migranten. Artsen gaan vooral naar Zwitserland en Groot-Brittannië, waar ze beter beaald worden en minder overwerk moeten presteren. Jongere wetenschappers en onderzoekers verhuizen vooral naar de Verenigde Staten, waar de universiteiten financieel beter worden ondersteund.”

De cijfers weerspiegelen volgens The Telegraph de hoge Duitse werkloosheidsgraad, die rond de 10,5 procent schommelt. “Maar het echte emigratiecijfer ligt wellicht veel hoger,” aldus de krant. “Vele emigranten vertellen de overheid immers niet dat ze vertrekken. Tegelijkertijd hebben ongeveer 500.000 gastarbeiders inmiddels Duitsland alweer verlaten omdat er niet voldoende werk voorhanden is.” In Oostenrijk zijn er nu trouwens meer Duitse dan Turkse gastarbeiders, meestal in de horeca-sector. “Dat is de ommekeer van een trend die decennia heeft geduurd,” merkt The Telegraph op.

Duitsers reageren volgens de krant massaal op reclamecampagnes uit Engeland, Canada en Australië voor de aanwerving van handelslui, technici, leerkrachten en verplegers. Arbeidsspecialisten hebben al jaren gewaarschuwd voor de groeiende Duitse emigratie. In de jaren tachtig emigreerden ongeveer 50.000 Duitsers per jaar. Een jaar na de val van de Berlijnse Muur was dat al opgelopen tot 99.000 migranten. Specialisten stellen dat deze migratiecijfers dodelijk zijn voor de Duitse economie.

Ze voeren aan dat deze migratietrend zich wellicht ook de volgende jaren zal doorzetten. Deze evolutie wordt nog verergerd door het feit dat Duitsland het ook moeilijk heeft om buitenlandse gevormde arbeidskrachten aan te trekken. Economische experts roepen de Duitse overheid dan ook op om de grenzen te openen voor de Oost-Europese arbeidskrachten, wat op dit ogenblik nog altijd verboden is. “Anders dreigt Duitsland geconfronteerd te worden met een tekort aan kennis,” stellen ze.