managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vatikaanstad heeft winstjaar achter de rug

Posted by managing21 on juli 12th, 2006

De begrafenis van paus Johannes Paulus II en de verkiezing van zijn opvolger Benedictus XVI heeft het Vatikaan vorig jaar ongeveer zeven miljoen euro gekost. Die cijfers werden bekend gemaakt door het departement economische zaken van de Heilige Stoel. Maar anderzijds maakte het Vatikaan datzelfde jaar 9,7 miljoen euro winst. Dat is het beste resultaat dat het Vatikaan sinds acht jaar kan voorleggen. 

“Kardinaal Sergio Sebastiani, hoofd van het departement economische zaken van het Vatikaan, noemde de financiële resultaten goed nieuws,” meldt de Britse omroep BBC. “De kosten van de pauswisseling werden grotendeels goedgemaakt door het massale bezoek van pelgrims aan het museum van het Vatikaan tijdens die periode. Toen paus Johannes Paulus II in april van vorig jaar op 84-jarige leeftijd overleed, stroomden miljoenen mensen samen in Rome om hun sympathie te betuigen en het conclaaf te volgen dat de opvolger van de overleden paus moest kiezen.”

De meerkosten tijdens die periode werden vooral veroorzaakt door extra lonen voor het personeel voor de periode dat de pauselijke zetel onbezet bleef. Maar aan de inkomstenzijde was er niet alleen het bezoek aan de Vatikaanse musea, maar ook een extra verkoop van boeken. De budgetten van het Vatikaan gaan naar de centrale administratie, de lonen van het personeel en de clerikale staf en zijn diplomatieke vertegenwoordiging over de hele wereld. Bovendien moet het Vatikaan ook zijn eigen media financieren.

De inkomsten van het Vatikaan zijn afkomstig van donaties van gelovigen, maar ook van aandelen, immobiliën en andere investeringen. Na vier verliesjaren, maakte het Vatikaan in 2004 opnieuw een winst van drie miljoen euro. De media van de Heilige Stoel – Radio Vatikaan en de krant L’Osservatore Romano – blijven echter verlieslatend.