managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Belgische online reclame groeit twintig procent

Posted by managing21 on juli 12th, 2006

De online reclamebestedingen op de Belgische markt zullen dit jaar met twintig procent stijgen. Dat blijkt uit een rapport van de mediagroep Initiative Worldwide. Voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika wordt een groei van 24 procent voorspeld. De stijging is volgens Initiative tekenend voor de fundamentele verschuiving die plaatsvindt binnen de Europese mediabudgetten, waarbij voornal het internet verantwoordelijk is voor de groei van de reclamebestedingen. 

De drie regio’s samen zullen volgens de cijfers van Initiative Worldwide dit jaar ongeveer 3,7 miljard dollar aan online reclame genereren. “Dit staat in schril contrast met de minimale groei voor andere media die niet in gelijk mate geprofiteerd lijken te hebben van evenementen als het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland,” aldus het onderzoek. Volgens Initiative Europe is deze verschuiving in het bestedingspatroon te wijten aan fundamentele wijzigingen in de lifestyle van de consument. “Mensen maken steeds meer gebruik van breedband en besteden steeds meer tijd online. Hiermee wordt aangetoond dat de digitale revolutie de mediagewoonten van mensen blijft veranderen,” wordt er opgemerkt.

De trend in Europa loopt volgens Initiative Worldwide parrallel met de evoluties over de hele wereld. Dit jaar zou de online reclamemarkt wereldwijd een omzet halen van 23,7 miljard dollar. Dat is 27 procent meer dan vorig jaar. De onderzoekers stellen dat de groei van jaar tot jaar ook groter wordt. De online reclame zou dit jaar op wereldvlak groter worden dan outdoor en 6,1 procent van de reclamemarkt voor zijn rekening nemen. Daarmee wordt het internet het derde grootste reclamemedium.

Tenslotte stellen de onderzoekers dat online marketeers steeds meer een voorkeur tonen voor one-to-one marketing. Er wordt aan toegevoegd dat innovatieve nieuwe media, die een echte dialoog met de consument mogelijk maken, deze trend nog zullen versterken.