managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Toyota steunt Philippijnse herbebossing

Posted by managing21 on september 13th, 2007

De milieugroep Conservation International heeft een donatie gekregen van 1,5 miljoen dollar voor een herbebossingsproject op de Philippijnen. De donatie is afkomstig van de Japanse autoconstructeur Toyota. Met het geld moet de volgende jaren een gebied dat ruim zo groot is als heel Zwitserland herbebost worden. Tevens moeten er ook banen gecreëerd worden voor de inheemse bevolking, zodat die zich niet opnieuw met illegale houtkap bezighoudt.

Een combinatie van die twee elementen moet volgens Conservation International aantonen dat natuurbescherming tegelijkertijd ten goede kan komen aan de biodiversiteit als aan de ontwikkeling van gemeenschappen. De milieugroep wees erop dat ontbossing verantwoordelijk is voor bijna een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de wereldwijde uitstoot van het autoverkeer.

Conservation Internation wijst erop dat de Philippijnen wereldwijd één van de grootste hotspots is op het gebied van de bedreiging van biodiversiteit. “Deze hotspots hebben al minstens 70 procent van hun vegetatie verloren,” aldus de krant The International Herald Tribune. Het Penablanca Protected Landscape and Seascape op het eiland Luzon is de natuurlijke biotoop van bedreigde krokodillen-, arenden- en rattensoorten.