managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Russen houden niet van reclame

Posted by managing21 on september 17th, 2007

De Russische reclamesector beleeft een crisisperiode. Dat was de hoofdtoon van het Worldwide Advertising Forum in Moskou. De Russische regering draait de reclametijd op televisie van twaalf blokken per uur terug naar acht en de Russische bevolking loopt weinig hoog op met reclame, die niet geloofwaardig wordt geacht. Bovendien schort het in de reclamesector volgens analisten ook aan degelijke opleidingsmogelijkheden.

“Vele Russische reclamemensen vinden zelf dat er teveel reclame is en dat een groot gedeelte daarvan niet efficiënt is,” voert het magazine Advertising Age aan. “Indien de Russische reclame efficiënter zou zijn, zou er volgens Vladimir Makarov, voorzitter van het Committee on Advertising van de stad Moskou, niet zoveel van nodig zijn.” Dat heeft volgens het magazine wellicht veel te maken met het gebrekkige Russische reclame-onderwijs, dat niet meer van deze tijd is en docenten nog uit de hoge school komen.

Russen houden volgens Advertising Age ook niet van reclame. Ze vinden dat advertenties weinig waarheidsgetrouw zijn. “Russen zijn door twee grote tradities – de tsaren en het communisme – beïnvloed,” vertelde Boris Eremin, voorzitter van de Russische afdeling van de International Advertsising Organisation. “Die twee regimes gingen ervan uit dat ze er baat bij hadden om de mensen in verwarring te brengen. Dat heeft zijn invloed gehad op de perceptie over reclame bij de Russische bevolking.”