managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Vrouwen moeten Chinese economie gezond houden

Posted by managing21 on september 17th, 2007

Vrouwen uit stedelijke gebieden dragen veel bij tot de groeiende Chinese consumptie en het beperken van het hoge spaarniveau bij de bevolking, wat China heel wat spanningen oplevert bij zijn handelspartners. Er wordt volgens MasterCard International immers vooral geld uitgegeven aan reizen, ontspanning, restaurantbezoek, winkelen en auto’s, maar veel minder aan huishoudelijke producten.

De omzet van de Chinese detailhandel kende tijdens de eerste acht maanden van dit jaar een groei van 15,7 procent. Maar het aandeel van de gezinsconsumptie in de totale Chinese bestedingen bedroeg vorig jaar slechts 36,4 procent. Dat is een daling met 1,3 procent tegenover het jaar voordien. In 1999 bedroeg dat aandeel 49 procent. In de Verenigde Staten loopt dat cijfer op tot 70 procent en in India tot 61 procent.

“Dit zorgt ervoor dat China te afhankelijk is van investeringen, waardoor de economie oververhit raakt,” aldus het persbureau Reuters. “Bovendien is de export is tijdens het voorbije decennium verdubbeld tot 40 procent van het Chinese bruto binnenlands product. Dat is meer dan het dubbele van het exportpercentage van de Verenigde Staten en Japan. Indien China meer zou consumeren, zou de import stijgen en daardoor ook het handelsoverschot helpen afbouwen.

Bovendien zou een grote consumptie ook de nood aan export verminderen. “Dat zou de Chinese economie minder afhankelijk maken van wereldwijde economische schommelingen. Volgens een aantal analisten zou de matige economisch situatie van de Verenigde Staten – de grootste handelspartner van China, de Chinese economische groei in de tweede helft van volgend jaar doen dalen tot ongeveer 5 procent.

Het hoge spaarniveau leidt volgens analisten ook aan werkonzekerheid bij herstructurerende staatsbedrijven, een twijfelachtige welvaartsbescherming en stijgende vastgoedprijzen. Chinese vrouwen blijken echter een oplossing aan te reiken, want ze zijn veel guller met hun geld. “Wellicht omdat de snelle groei en grote jobmogelijkheden hen in staat gesteld heeft om uit hun traditionele rollen te breken,” aldus nog Reuters.